برای بازگشت به صفحه اصلی حادثه اينجا را کليک نماييد

[*IN ENGLISH*]

[VOICE CHAT]

[IRAN PHOTOS]      
[اختصاصی] [عرفی] [قتل] [سرقت] [جرايم عادی] [جرايم مالی] [سوانح] [بلايای طبيعی] [متفرقه]

February 18, 2005

جسد يك‌ زن‌ در باغ‌ اناري‌ تهران‌ كشف‌ شد"يك‌ جوان‌ مغازه‌دار به‌ اين‌ جنايت‌ اعتراف‌ كرد

29بهمن - اعتماد، با دستگيري‌ يك‌ مغازه‌دار جوان‌، راز قتل‌ زن‌ جواني‌ كه‌ جسدش‌ در باغ‌ اناري‌ مشيريه‌ تهران‌ پيدا شده‌ بود، فاش‌ شد.

تبليغات در حادثه

 
90 دقیقه تلفن رایگان به ایران
Call Iran 3.9 c/min
www.startec.com
چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com
آنلاین بیلیارد بازی کنید و جایزه بگیرید
با دوستان جدید آشنا شوید و درآمد اینترنتی کسب کنید
www.play89.com
وبلاگ انگلیسی گویا
News, Photos and Videos
www.gooya.us

حدود يك‌ ماه‌ قبل‌ جسد زني‌ جوان‌ كه‌ با يك‌ ضربه‌ چاقو به‌ قتل‌ رسيده‌ بود، در منطقه‌ مشيريه‌ تهران‌ معروف‌ به‌ باغ‌ اناري‌ پيدا شد. در بررسي‌ اوليه‌ علت‌ قتل‌ ضربه‌ به‌ سر و شكستگي‌ جمجمه‌ تعيين‌ شد. در تحقيقات‌ بعدي‌ پليس‌ پي‌ برد هويت‌ زن‌ زهرا است‌ و يك‌ گوشي‌ تلفن‌ همراه‌ هم‌ داشته‌ است‌. در رديابي‌ تلفن‌ مقتوله‌، ماموران‌ شخصي‌ به‌ نام‌ بهزاد را كه‌ صاحب‌ يك‌ سوپرماركت‌ در خيابان‌ شهيد مدني‌ تهران‌ بود، شناسايي‌ كردند و پس‌ از اينكه‌ معلوم‌ شد گوشي‌ زهرا، پيش‌ بهزاد است‌ وي‌ دستگير شد.

در بازجويي‌ هاي‌ اوليه‌ بهزاد منكر هرگونه‌ آشنايي‌ با زهرا شد، اما سرانجام‌ لب‌ به‌ اعتراف‌ گشود و گفت‌: از چند ماه‌ قبل‌ زهرا را مي‌شناختم‌. چندين‌ بار از مغازه‌ من‌ خريد كرد تا كم‌كم‌ با او دوست‌ شدم‌أ ارتباط‌ ما ادامه‌ داشت‌ تا اينكه‌ متوجه‌ شدم‌ هر بار پول‌هاي‌ دخلم‌ كم‌ مي‌شود. وقتي‌ تحقيق‌ كردم‌ متوجه‌ شدم‌ زهرا هر بار كه‌ به‌ مغازه‌ام‌ مي‌آيد مقداري‌ پول‌ از دخل‌ سرقت‌ مي‌كند.

اين‌ مساله‌ ادامه‌ داشت‌ تا اينكه‌ فهميدم‌ حدود يك‌ ميليون‌ تومان‌ از من‌ دزديده‌ است‌. به‌ او تذكر دادم‌ ولي‌ زير بار نرفت‌ تا اينكه‌ بطور جدي‌ از او خواستم‌ پول‌ها را به‌ من‌ پس‌ بدهد. وقتي‌ ديدم‌ قبول‌ نمي‌كند يك‌ شب‌ به‌ بهانه‌ رفتن‌ به‌ شهريار او را سوار ماشينم‌ كردم‌ و به‌ باغ‌ اناري‌ بردم‌، اول‌ با دوضربه‌ سنگ‌ به‌ سرش‌ او را كشتم‌ و بعد يك‌ ضربه‌ هم‌ با چاقو به‌ پهلويش‌ زدم‌.

جسدش‌ را همانجا انداختم‌.تلفن‌ همراهش‌ را هم‌ برداشتم‌ و فرار كردم‌. با اينكه‌ بهزاد مدعي‌ است‌ كه‌ زهرا را در همان‌ محل‌ كشف‌ جسد به‌ قتل‌ رسانده‌، اما بازپرس‌ حسيني‌ معتقد است‌ قتل‌ در مكاني‌ ديگر اتفاق‌ افتاده‌ و قبل‌ از قتل‌ به‌ زهرا تجاوز هم‌ شده‌ است‌.
در حال‌ حاضر بهزاد در اختيار ماموران‌ اداره‌ دهم‌ پليس‌ آگاهي‌ تهران‌ قرار دارد تا بازجويي‌ از او ادامه‌ يابد.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
اين خبر را برای دوستتان ارسال نماييد! اين خبر را برای دوستتان ارسال نماييد!
اين خبر در صفحه(های) قتل بايگانی شده است.
بازگشت
  Copyright © 2005 hadeseh.com
  email: Iranseek@yahoo.com

  آدرس اي ميل خود را در اينجا وارد نماييد تا  خبرها برايتان ارسال شود.
powered by Bloglet

      
[30metri.com] [roozi.com] [Digital Camera] [Buy A Car] [begim.com]